Devlet Tiyatroları (DT) ve Devlet Opera ve Balesi (DOB) gibi yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum için çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile lağvedildi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle her iki kurumun da özerkliğini elinden aldı.

Çıkarılan kararname ile DT’nin kuruluş yasası olan 5441 sayılı yasanın adı ‘Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Yasa’ ile DOB’un kuruluş yasası olan 1309 sayılı yasanın adı ‘Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Yasa’ olarak değiştirildi.

703 Sayılı KHK’de, Devlet Tiyatroları Kanunu’yla ilgili de değişikliklere yer verildi. KHK’de “Devlet Tiyatroları bir genel müdür tarafından yönetilir” maddesi kaldırıldı. Ayrıca daha önce tüzük ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yönetim ve ödenek ile ilgili kararlar Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı.

Ayrıca kanunda yer alan “Tiyatronun iç ve yönetim işleri bir tüzükle belirtilir” ifadesi, “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir” olarak değiştirildi. Yine kanunda yer alan “Devlet Tiyatroları Genel Müdürü’ne en yüksek sanatkar memur ücretine ilave olarak Bakanlar Kurulu’nca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” ifadesi, “Cumhurbaşkanınca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” şeklinde değiştirildi.

Her iki genel müdürlük de lağvedilince sanatçıların sözleşmeleri de askıya alındı. Kararname ile ayrıca her iki genel müdürlük Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yapısından da kaldırıldı.

Öte yandan, ‘Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları’ başlığı altında ‘Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’ oluşturuldu.